Σκηνοθεσία

  • Vice – Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία

    Vice – Ο Δεύτερος στην Ιεραρχία

    Μην πάτε να το δείτε μόνοι σας... Να πάτε με παρέα, γιατί το έργο σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Σε βάζει σε σκέψεις, σου βάζει ιδέες, σου γεννά απορίες, αλλά κυρίως σε ποτίζει απογοήτευση για τον κόσμο που ζούμε.