Πρόεδρος

  • Sauli Niinistö – Ένας πρόεδρος στα σκαλιά

    Σάουλι Νιινίστο Ενας προεδρος στα σκαλιά

    O κύριος που βλέπετε στην φωτογραφία, καθισμένο στα σκαλάκια του αμφιθεάτρου, είναι ο Sauli Niinistö (Σάουλι Νιινίστο προφέρεται...), ο πρόεδρος της Φινλανδίας.