Πλούσιος

  • Χτίσε κι εσύ μια αυτοκρατορία, μπορείς!

    Χτίσε κι εσύ μια αυτοκρατορία, μπορείς!

    Πολλοί ονειρεύονται να αποκτήσουν χρήμα και εξουσία και πράγματι κάποιοι άντρες, έχουν καταφέρει να χτίσουν τις δικές τους αυτοκρατορίες και κατά καιρούς έχουν μοιραστεί τα μυστικά τους, για το πως μπορεί ένας άντρας να επιτύχει όλα όσα ονειρεύεται και να αποκτήσει οικονομική ευμάρεια.