Ιούλιος

  • Καλώς μας ήρθε ο Ιούλιος!

    Καλώς μας ήρθε ο Ιούλιος!

    Ιούλιος, Αλωνάρης,  Χορτοκόπος, Χαρτοθέρης, Γυαλιστής, Γυαλινός, Δευτερούλης, Αημαρίνα, Αηλιάς είναι κάποιες από τις ονομασίες του έβδομου μήνα του χρόνου που ξεκινά από σήμερα. Στην αρχαία Ελλάδα αποκαλείτο Εκατομβαιών.