Τα νέα νόμιμα κατώτατα όρια μισθών και το επίδομα γάμου

Τα νέα νόμιμα κατώτατα όρια μισθών και το επίδομα γάμου

Τα νέα κατώτατα όρια αποδοχών ισχύουν από 1/2/2019 και δεν περιέχουν το επίδομα γάμου. Σε ποιά περίπτωση συνεχίζεται υποχρεωτικά η καταβολή του επιδόματος γάμου.


Με την υπ’ αριθ. οικ. 4241/127 (ΦΕΚ Β’ 173/ 30-1-2019) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, καθορίστηκε ο νέος κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. Τα νέα κατώτατα όρια αποδοχών ισχύουν από 1/2/2019 και δεν περιέχουν το επίδομα γάμου.

Όπως αναφέρεται στην περ. 3ε’ της ΥΠΟΠ. ΙΑ.11 του Ν. 4093/12, πέραν της τακτικής προσαυξήσεως λόγω προϋπηρεσίας, καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που ο εργοδότης καταβάλει σε εργαζόμενους που αμείβονται με τα νομοθετικώς καθοριζόμενα όρια αποδοχών επίδομα γάμου εξαιτίας όρου ατομικής σύμβασης, συμφωνίας έστω και σιωπηρής ή επιχειρησιακής συνήθειας που έχει καταστεί πλέον όρος της σύμβασης εργασίας, συνεχίζεται υποχρεωτικά η καταβολή του επιδόματος γάμου.

Ο εργοδότης δεν δύναται να περικόψει μονομερώς το επίδομα γάμου και η μη καταβολή του πλέον, συνιστά παράβαση του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.2336/95.

Δηλαδή θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλεται επιπλέον το επίδομα γάμου το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο και θα υπολογίζεται επί των νέων κατώτατων νομίμων αποδοχών (μισθού –ημερομισθίου).

Για την διακοπή καταβολής του επιδόματος γάμου , απαιτείται συμφωνία και από τον εργαζόμενο (δηλαδή δύο βουλήσεις) στα πλαίσια της αρχής της ελευθερίας των συμβάσεων του άρθρου 361 Α.Κ.

Σε περίπτωση καταβολής υψηλότερων αποδοχών από τα γενικά κατώτατα όρια αποδοχών και προκειμένου να γίνει συμψηφισμός των αυξήσεων καθώς και του επιδόματος γάμου με τις υψηλότερες αυτές αποδοχές, εξετάζεται σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο της ατομικής σύμβασης- συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών.

Όταν υπάρχει συμφωνία για καταβολή ενός συνολικού ποσού αποδοχών οι οποίες υπερβαίνουν τις νόμιμες (τα νέα όρια μισθών και ημερομισθίων εν προκειμένω) και προβλέπεται ρητά στη συμφωνία ότι στις υψηλότερες καταβαλλόμενες αποδοχές θα περιλαμβάνεται και το επίδομα γάμου, τότε το επίδομα γάμου συμψηφίζεται με τις ανώτερες αποδοχές (ΑΠ 224/11 , ΑΠ 372/10 , ΑΠ 879/09 , ΑΠ 1381/07 , ΑΠ 1458/84 - Εφ. Αθ. 2139).

Όταν υπάρχει συμφωνία για εφαρμογή των εκάστοτε νομίμων αποδοχών δηλαδή συμφωνία που παραπέμπει στα εκάστοτε νομοθετικώς καθοριζόμενα όρια μισθών –ημερομισθίων και καταβολή ενός επιπλέον ποσού που είτε είναι σταθερό είτε είναι μεταβαλλόμενο αλλά καλύπτει εκτός των άλλων και το επίδομα γάμου που έχει συμφωνηθεί να καταβάλλεται στον μισθωτό, τότε πρέπει να αυξηθεί το ποσό των νομίμων αποδοχών, κατά την αύξηση που προβλέπει η υπ’ αριθ. οικ. 4241/127 (ΦΕΚ Β’ 173/ 30-1-2019) απόφαση της Υπουργού και επιπλέον να καταβάλλεται το ποσό που καλύπτει το επίδομα γάμου.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πηγή: https://www.oenet.gr/


Εκτύπωση   Email