Συντάξεις:Νέες αιτήσεις πρέπει να υποβάλλουν οι συνταξιούχοι για να μην χάσουν χρήματα.

Συντάξεις:Νέες αιτήσεις πρέπει να υποβάλλουν οι συνταξιούχοι για να μην χάσουν χρήματα.

Νέες αιτήσεις πρέπει να υποβάλλουν οι συνταξιούχοι για να μην χάσουν χρήματα, προκειμένου να σωθούν οι συντάξεις μετά τον επαναϋπολογισμό. Η αίτηση έχει τον χαρακτήρα ένστασης και αφορά όλους. 

Το σχόλιό μας:

Κάθε μέρα και ένα ημίμετρο, για να αποφύγουν το πολιτικό κόστος της απόφασης και να το επωμιστει η επόμενη κυβέρνηση. Και λέω ημίμετρο διότι τόσο καιρό που έχει εξαγγελθει ο επανυπολογισμός των συντάξεων έπρεπε όχι μόνο να είναι έτοιμο, αλλά και τεσταρισμενο το σύστημα. Επίσης είναι ευθυνοφοβοι διότι αν ο συνταξιούχος δεν κάνει την αίτηση θα φανεί ότι αποδέχεται την οποία μείωση βγάλει ο αλγόριθμος του συστήματος... Και εν πάση περιπτώσει γνωρίζουν πολύ καλά τί ακριβώς πρέπει να πιστώνεται μηνιαίως ο κάθε συνταξιούχος. Προς τί λοιπόν η ταλαιπωρία;;;

Η Είδηση:

Δύο εκατομμύρια συνταξιούχοι θα πρέπει άμεσα να υποβάλλουν νέες αιτήσεις στον ΕΦΚΑ και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έτσι ώστε να μην χάσουν χρήματα.

Οι συνταξιούχοι ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, και Ταμείων ΔΕΚΟ πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ, ενώ οι συνταξιούχοι του Δημοσίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έτσι ώστε να λάβουν γνώση του επανυπολογισμού της σύνταξής τους με τα έτη ασφάλισης, το ποσοστό αναπλήρωσης, τον μισθό που καθορίζει την ανταποδοτική σύνταξη που λαμβάνουν, τις κρατήσεις που τους έχουν επιβληθεί, αλλά κυρίως τα ποσά των προσωπικών διαφορών.

Οι συνταξιούχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα περίεργο γεγονός. Δεν έχουν αναρτηθεί τα ενημερωτικά που θα έπρεπε να λαμβάνουν και έτσι η αίτηση που θα πρέπει να κάνουν παίρνει τον χαρακτήρα ένστασης η οποία πρέπει να υποβληθεί άμεσα, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρηθεί ότι αποδέχονται σιωπηρά τον επανυπολογισμό και συμφωνούν με το ποσό που τους καταβάλλεται, ακόμη και εάν υπάρχουν λάθη ή παράνομες κρατήσεις.

Εάν δεν υπάρξει έκδοση νέας συνταξιοδοτικής απόφασης οι συνταξιούχοι στερούνται το δικαίωμα σε αναδρομικά από παράνομες μειώσεις.

Τι θα πρέπει να γράφουν οι συνταξιούχοι στις αιτήσεις


Οι συνταξιούχοι όλων των Ταμείων θα πρέπει να ζητούν τη νέα συνταξιοδοτική απόφαση η οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία μετά από μεταβολή της αρχικής σύνταξης και ανάλυση του επανυπολογισμού της σύνταξής τους:
-Πόσα είναι τα έτη ασφάλισης που υπολογίστηκαν για το νέο ποσό της σύνταξης.
-Ποιο είναι το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης.
-Ποιες συντάξιμες αποδοχές έχουν ληφθεί υπόψη ώστε να γίνει ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης βάσει των ετών ασφάλισης.
-Ποια είναι η προσωπική διαφορά μεταξύ παλιάς και νέας σύνταξης.
-Ποιες είναι οι κρατήσεις που επιβάλλονται και σε ποια ποσά.

Πηγή: https://www.newsit.gr

Σχόλιο: Βριχόδης Αναστάσιος


Εκτύπωση   Email