Πρoγράμματα κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής με εφάπαξ ενίσχυση 1150 ευρώ

Πρoγράμματα κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής με εφάπαξ ενίσχυση 1150 ευρώ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ανακοίνωσαν προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίησης και εξατομικευμένης συμβουλευτικής για τους «εγκλωβισμένους» εργαζόμενους.

Εφάπαξ ενίσχυση της τάξης των 1.150 ευρώ και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης,  πιστοποίησης και εξατομικευμένης συμβουλευτικής προβλέπει το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας για τους «εγκλωβισμένους» εργαζόμενους.

Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν αρχικά 13.400 ωφελούμενοι και οι σχετικές αιτήσεις  υποβάλλονται από  4 Απριλίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://epiteliki-ergasias.gov.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν δυο βασικές κατηγορίες εργαζομένων :

Εργαζόμενοι σε επίσχεση εργασίας, δικαιούχοι του Ειδικού Βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ. 
Εργαζόμενοι που συμμετείχαν, εκπροσωπήθηκαν, ή θα συμμετάσχουν σε τριμερείς συμφιλιωτικές συναντήσεις του υπουργείου Εργασίας
Οι εργαζόμενοι που θα εγγραφούν στο μητρώο ωφελούμενων δεν θα πρέπει να είναι  εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ καθόλη την διάρκεια της συμμετοχής τους στη δράση συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης.

Η υποστήριξη υλοποιείται μέσω παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων με το σύστημα επιταγών (voucher).

Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν επίδομα 7,50 ευρώ μεικτά ανά ώρα κατάρτισης, με μέσο όρο συνολικών ωρών κατάρτισης τις 120 ώρες, και κατ΄ αποκοπή επίδομα 250 ευρώ μεικτά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης.

Υποβολή της αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν τη συναίνεσή τους για την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο.

 
Ακολούθως, συμπληρώνουν τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» με τα αναγκαία στοιχεία (ταυτότητας, κατοικίας/ επικοινωνίας, στοιχεία εργασίας, λόγος/ λόγοι υποβολής αίτησης στη δράση).

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν με σειρά προτίμησης τις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα διάφορα στάδια της δράσης. Μπορούν να δηλωθούναπό 1 έως και 3 Περιφερειακές Ενότητες.

Στο τελευταίο τμήμα της φόρμας, οι αιτούντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι: Εξακολουθούν να  εργάζονται στην εταιρεία που ανέφεραν και τα στοιχεία που συμπλήρωσαν είναι ακριβή και αληθή.

Το Πληροφοριακό Σύστημα αποδίδει σε κάθε αίτηση ένα μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), τον οποίο οι αιτούντες πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια
του προγράμματος.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν, να διορθώσουν, ή να επεξεργαστούν με οποιοδήποτε τρόπο την αίτησή τους.

Όσοι απορριφθούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντίρρηση.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα διασταυρώνονται και θα ελέγχονται με τα στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» και τα στοιχεία του Μητρώου εργαζόμενων σε επίσχεση του ΟΑΕΔ.

Η σειρά κατάταξης στο Μητρώο θα χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο προτεραιότητας για την ένταξη των ωφελούμενων στις διάφορες φάσεις της υλοποίησης, δηλαδή τη συμβουλευτική, την κατάρτιση και την πιστοποίηση.

  Πηγή: https://www.insider.gr


Εκτύπωση   Email