Πώς αμείβονται οι αργίες του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς

Πώς αμείβονται οι αργίες του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς

Η εβδομάδα του Πάσχα πλησιάζει (22/4-28/4/2019) και καλό θα ήταν να δούμε ποιές ημέρες είναι αργίες, αλλά και τον τρόπο αμοιβής εργαζομένων και μη


Τη Μεγάλη Παρασκευή (26/4/2019) απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 13.00 (άρθ.4 ΒΔ 748/1966). Μέχρι εκείνη την ώρα είναι υποχρεωτική αργία για τα καταστήματα.

Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η Μεγάλη Παρασκευή δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες. Επιτρέπεται, λοιπόν, η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση τους κλάδους των μισθωτών για τους οποίους έχει καθιερωθεί ως αργία, κυρίως με συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις. 

Παράλληλα όμως είναι δυνατόν με απόφαση του Περιφερειάρχη και μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων και εφόσον αυτό επιβάλλεται από τοπικές συνθήκες, να ορισθεί και διαφορετικά η λειτουργία των καταστημάτων.

Το Μεγάλο Σάββατο (27/4/2019)  δεν ανήκει, επίσης, στις εξαιρετέες εορτές και επομένως θεωρείται εργάσιμη ημέρα για τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση τους κλάδους των μισθωτών για τους οποίους έχει καθιερωθεί ως αργία, κυρίως με συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις. 

Για την Κυριακή του Πάσχα (28/4/2019) ισχύει ότι και για τις υπόλοιπες Κυριακές, δηλαδή απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων. Επομένως, όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν την ημέρα αυτή δικαιούνται:

Αν αμείβονται με μισθό, δικαιούνται προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο, για όσες ώρες απασχολήθηκαν και αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης την εβδομάδα που ακολουθεί. Εάν δεν δοθεί αυτή, δικαιούνται να λάβουν ως πρόσθετη αμοιβή το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για κάθε ώρα απασχόλησης . Σε περίπτωση, που ο εργαζόμενος απασχοληθεί πάνω από 5 ώρες, τότε του δίδεται υποχρεωτικά η ημέρα ανάπαυσης.

Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75% επί του νόμιμου ωρομίσθιου. Στην περίπτωση που απασχοληθούν άνω των 5 ωρών δικαιούνται και αναπληρωματική ανάπαυση, σε άλλη εργάσιμη μέρα της εβδομάδας.

Η Δευτέρα του Πάσχα (29/4/2019) είναι από το νόμο ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους. 

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Τελειώνοντας, μετά το Πάσχα, ακολουθεί την αργία της 1ης Μαίου 2019, η οποία μέχρι πρότινος δεν συγκαταλεγόταν στις υποχρεωτικές αργίες. Οριζόταν κάθε χρόνο ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας με υπουργική απόφαση.

Όμως, προστέθηκε σε αυτές με το Άρθρο 14 του Ν. 4468/2017 και μάλιστα η αργία μετατίθεται αν η Πρωτομαγιά συμπέσει με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή τη Δευτέρα του Πάσχα.

Έχει, λοιπόν, εξομοιωθεί προς την Κυριακή και κατά τη διάρκειά της απαγορεύεται η απασχόληση εργαζομένων.

Εννοείται, όπως ισχύει για όλες τις υποχρεωτικές αργίες, ότι από την απαγόρευση εξαιρείται η απασχόληση εργαζομένων σε επιχειρήσεις, που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές.

 ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δικαιούνται και Δώρο Πάσχα. Ποιοί και πότε δικαιούνται δώρο Πάσχα και πόσο μπορείτε να δείτε εδώ

Το δώρο Πάσχα, δεν μετατρέπεται σε είδος και καταβάλλεται μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη

Το δώρο Πάσχα, που σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά σε χρήμα μόνο, καταβάλλεται έως και την Μεγάλη Τετάρτη. Ο εργοδότης όμως μπορεί να παρακρατήσει μέχρι 30ή Απριλίου το ποσόν που αναλογεί στο επίδομα, χωρίς να μπορεί να το καταβάλλει αργότερα από τις ημερομηνίες αυτές.

Δεν επιτρέπεται η παραίτηση του εργαζόμενου από το επίδομα εορτών.

Πηγή: https://www.oenet.gr/


Εκτύπωση   Email