Πολιτική επικοινωνία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (με απλά λόγια)

Πολιτική επικοινωνία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (με απλά λόγια)

ΕΛΛΑΔΑ

Ο συγγραφέας και συνταγματολόγος Γεράσιμος Θεοδόσης, εξηγεί αν, πώς και πότε επιτρέπεται η πολιτική επικοινωνία-προσέγγιση με ηλεκτρονικά μέσα. 

Ενημερώνω τους υποψήφιους πολιτικών αξιωμάτων ότι, καταρχήν, επιτρέπεται η πολιτική επικοινωνία με sms, mms, fax, email, μαγνητοφωνημένα τηλεφωνικά μηνύματα κλπ, δηλαδή με ηλεκτρονικά μηνύματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, του τύπου: «ζητώ την ψήφο σου», «ψήφισέ με», «όλοι μαζί…», με τους επίδοξους ψηφοφόρους τους, προς άγραν ψήφων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτού του είδους την πολιτική επικοινωνία είναι καταρχάς η σαφής και ευδιάκριτος αναφορά της ταυτότητας του αποστολέα (ή του υποψηφίου), προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το εν λόγω μήνυμα, καθώς και η τεχνική (ηλεκτρονική) δυνατότητα του παραλήπτη (αποδέκτη) του μηνύματος να ζητήσει τον τερματισμό αυτής της πολιτικής επικοινωνίας.

Ομοίως σημαίνουσα για τη νομιμότητα της επικοινωνίας είναι η ύπαρξη προηγούμενης συναίνεσης (συγκατάθεσης) του αποδέκτη του μηνύματος ως προς τη διενέργειά της, που συντελείται με την έγγραφη (ή ηλεκτρονική) δήλωση συγκατάθεσής του. Ειδικά για τα μέλη (ή τους φίλους) πολιτικών κομμάτων καθίσταται σαφές ότι δεν απαιτείται η προηγούμενη συναίνεσή τους για την αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων, εφόσον στο καταστατικό του πολιτικού κόμματος, στο οποίο τα μέλη (ή οι φίλοι) έχουν ελευθέρως προσχωρήσει, υπάρχει σαφής πρόβλεψη περί τούτου. Με άλλα λόγια, με ρητή καταστατική διάταξη επιτρέπεται, εν καιρώ εκλογών, η αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων από το κόμμα (ή τους υποψηφίους του) προς μέλη (ή φίλους). Διαφορετικά, «σιωπούντος» του καταστατικού, η απαιτούμενη συγκατάθεση παραχωρείται με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου ή ηλεκτρονικά σε ιστοσελίδα του κόμματος ή του υποψηφίου του.

Δεν απαιτείται η συγκατάθεση του αποδέκτη για την αποστολή των ανωτέρω μηνυμάτων, όταν ο αποστολέας (ή ο υποψήφιος) έχει αποκτήσει, νομίμως, τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ κλπ) μέσω προηγούμενων επαφών/επικοινωνιών με τον αποδέκτη, από τις οποίες εικάζεται η συναίνεση (και το ενδιαφέρον) του αποδέκτη να ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του υποψηφίου με πολιτικό ή παρεμφερή χαρακτήρα· για παράδειγμα, τον έχει καλέσει και έχει παραστεί προ-προεκλογικά (πριν καταστεί υποψήφιος) σε εκδήλωσή του για μια κοινωνική διεκδίκηση. Έχει κριθεί πάντως ότι δεν αποτελεί νόμιμη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας των πελατών ενός επαγγελματία (π.χ. ενός δικηγόρου, ιατρού κλπ) που επιτρέπει προεκλογικά την αποστολή πολιτικών μηνυμάτων, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Κείμενο: Γεράσιμος Θεοδόσης  

 

Εκτύπωση