Οι νέοι κλάδοι που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS

Οι νέοι κλάδοι που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν POS

Νέοι κλάδοι συμπληρώνουν τον πίνακα των επιχειρήσεων που πρέπει να εγκαταστήσουν POS μέσα σε 3 μήνες

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση, με την οποία συμπληρώνεται η λίστα των επαγγελματικών κλάδων, που θα υποχρεωθούν να χρησιμοποιούν συσκευές POS σε 3 μήνες από σήμερα.

Στις νέες κατηγορίες επαγγελματιών και επιχειρήσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι κλάδοι: Προσχολικής εκπαίδευσης, επισκευής και συντήρησης σκαφών, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας, επισκευής ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης.

Η προθεσμία για την εγκατάσταση POS είναι τρεις μήνες από τη δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών προ της παρέλευσης της προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.

Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 1 μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.

Το πρόστιμο για τους παραβάτες είναι 1.500 ευρώ.

  Πηγή: https://www.oenet.gr/


Εκτύπωση   Email