Ο εργοδότης θα πρέπει να αιτιολογεί τους λόγους απόλυσης

Ο εργοδότης θα πρέπει να αιτιολογεί τους λόγους απόλυσης

Αυτό προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο του Υπ. Εργασίας, που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα.


Θα προβλέπεται η αιτιολόγηση της απόλυσης του εργαζόμενου. Ο εργοδότης θα πρέπει να αιτιολογεί ότι υπάρχει βάσιμος λόγος για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας που να συνδέεται με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά των εργαζομένων ή να βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης.

Επίσης κατοχυρώνεται το δικαίωμα των εργαζομένων, των οποίων η εργασιακή σχέση λύεται χωρίς βάσιμο λόγο, σε επαρκή αποζημίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση.

Εδώ μπορέιτε να διαβάσετε παλιότερο άρθρο της ιστοσελίδας του  ΟΕΝΕΤ όπου είχε αναφερθεί ότι αλλάζουν άρδην τα δεδομένα των απολύσεων για τη χώρα μας.

Στο ίδιο νομοσχέδιο, στο οποίο βέβαια κυρίαρχες διατάξεις θα είναι οι σχετικές με τη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, θα περιλαμβάνεται, σύμφωνα και με δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας κας Αχτσιόγλου και η ρύθμιση η σχετική με την προστασία των διανομέων με δίκυκλο.

Θα προβλεφθεί η υποχρέωση του εργοδότη να συντηρεί το μηχανάκι, να παρέχει όλα τα μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του κράνους. Στην περίπτωση που το μηχανάκι είναι στην ιδιοκτησία του εργαζόμενου, ο εργοδότης θα έχει υποχρέωση να καταβάλλει 15% επί του κατώτατου μισθού, ως αποζημίωση στον εργαζόμενο, προκειμένου να συντηρεί το μηχανάκι του κάθε μήνα.

Το θέμα είχε απασχολήσει και τη Βουλή, όπου είχε κατατεθεί σχετική ερώτηση

Υπάρχουν, βέβαια, και άλλες σημαντικές διατάξεις, όπως αυτή που αφορά τη δυνατότητα του εργαζόμενου να έχει και αυτός πρόσβαση στο «ΕΡΓΑΝΗ», ώστε να μπορεί να βλέπει τα στοιχεία της σύμβασής του και τί ακριβώς έχει δηλωθεί από τον εργοδότη.

Μια άλλη σημαντική διάταξη είναι αυτή, που σε περίπτωση καταλογισμού προστίμου από το ΣΕΠΕ, στον υπολογισμό του θα παίζει ρόλο και η παράμετρος της μορφής απασχόλησης.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν για παράδειγμα ο Επιθεωρητής Εργασίας εντοπίσει εργαζόμενο να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης εκτός ωραρίου σε περίπτωση, που έχει δηλωθεί ως «μερικώς απασχολούμενος», το πρόστιμο θα είναι πιο αυστηρό αν ο εργαζόμενος αυτός ήταν δηλωμένος ως πλήρους απασχόλησης.

Να υπενθυμίσουμε ότι σχετικά με τη ρύθμιση για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, η κα Αχτσιόγλου έχει δηλώσει ότι «οι οφειλές που έχουν σωρευτεί από το 2002 έως και το 2016 θα κουρεύονται στη βάση μίας αναδρομικής εφαρμογής του σημερινού ασφαλιστικού νόμου (4387/2016), ο οποίος ορίζει ότι οι εισφορές υπολογίζονται στη βάση των πραγματικών εισοδημάτων».

Επισήμανε, ακόμα, ότι «παράλληλα, θα γίνεται κούρεμα των προσαυξήσεων κατά 85% σε όσους ενταχθούν στη ρύθμιση. Το κούρεμα της βασικής οφειλής και το κούρεμα των προσαυξήσεων θα οδηγούν σε μία νέα οφειλή μειωμένη μεσοσταθμικά κατά 60-65%, η οποία θα μπορεί να αποπληρώνεται σε έως 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ».

Η ρύθμιση θα αφορά όλες τις οφειλές έως τα τέλη του 2018, με την προϋπόθεση ο οφειλέτης να είναι συνεπής ως προς τις τρέχουσες εισφορές, ενώ σε αυτήν θα μπορούν να ενταχθούν και οι εργοδοτικές εισφορές για τις οποίες θα ισχύει το κούρεμα των προσαυξήσεων, που θα μπορεί να φτάσει το 100% σε περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής από τον οφειλέτη.

Πηγή: https://www.oenet.gr/


Εκτύπωση   Email