ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για εστίαση - εμπόριο - εκπαίδευση

ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για εστίαση - εμπόριο - εκπαίδευση

Ξεκινά από τις 27/2/2019 έως τις 9/5/2019 η υποβολή προτάσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
Το Υπουργείο δημοσίευσε χρήσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις επιλέξιμες δαπάνες

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Την Πρόσκληση για τη Δράση μπορείτε να δείτε εδώ

Πρόκειται για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση».

Επιχορήγηση έως και 75.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις στους κλάδους του εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσηςπου θα υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση».

Το πρόγραμμα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο που εστιάζει στους τομείς που προαναφέρθηκαν. .

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 27-2-2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 9-5-2019.

Στο Πρόγραμμα εντάσσονται

Λιανικό Εμπόριο

Παροχή υπηρεσιών εστίασης

Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής)

στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

Επίσης, μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα και συστεγασμένες επιχειρήσεις

Στις επιδοτούμενες δαπάνες είναι ακόμα και η προμήθεια μεταφορικού μέσου (μηχανάκι) για delivery;

Βέβαια, κατά την επιτόπια επαλήθευση θα πρέπει το δίκυκλο να βρεθεί πλήρως προσαρμοσμένο για τις ανάγκες της παράδοσης εκτός καταστήματος (delivery).

Επίσης, στις δαπάνες εντάσσεται και το μισθολογικό κόστος, π.χ. καθηγητών φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών, όπου υπολογίζονται λαμβάνοντας ως εβδομαδιαίο ωράριο πλήρως απασχολούμενων, για τους διδάσκοντες, τις 21 ώρες.

Στο μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)  δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Τέλος, απαντάται το ερώτημα αν είναι αποδεκτό ως δικαιολογητικό η Βεβαίωση Πρόθεσης Δανειοδότησης, αλλά και αν μια επιχείρηση που μετατράπηκε σε ΙΚΕ μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα.

Πηγή: https://www.oenet.gr/

Πηγή Φωτογραφίας: https://radiolasithi.gr

 


Εκτύπωση   Email