Εορτή Αγίου Πνεύματος - Για ποιούς είναι αργία

Εορτή Αγίου Πνεύματος - Για ποιούς είναι αργία

Την Δευτέρα 17 Ιουνίου, πέφτει φέτος η ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Η εορτή του Αγ. Πνεύματος, είναι αργία για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 'Ομως για τις περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις, είναι εργάσιμη ημέρα


Τι ισχύει για την απασχόληση και κατά συνέπεια και για την την αμοιβή της εορτής του Αγ. Πνεύματος, ιδιαίτερα σήμερα που έχουν πάψει να ισχύουν πολλές κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις εργασίας

Η εορτή του Αγ. Πνεύματος, ενώ για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ είναι αργία, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι εργάσιμη ημέρα και όχι υποχρεωτική αργία (εξαιρέσιμη εορτή)..

Έτσι, όσοι μισθωτοί δεν εργασθούν την ημέρα αυτή, δεν δικαιούνται να λάβουν την αμοιβή τους, ενώ όσοι απασχοληθούν δεν δικαιούνται οποιασδήποτε προσαύξησης.

Αυτό βέβαια δεν ισχύει σε περίπτωση που η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί ως αργία για κάποιες επιχειρήσεις-ειδικότητες με ΣΣΕ-ΔΑ, Κανονισμό, Υπουργική Απόφαση, Διάταγμα ή κατ' έθιμον. 

Στην περίπτωση αυτή και στην περίπτωση της αμοιβής, ακολουθείται ό,τι προβλέπεται από τη σύμβαση. Διαφορετικά, αντιμετωπίζεται όπως και κάθε περίπτωση απασχόλησης σε ημέρα αργίας. Δηλαδή, αν λειτουργήσει η επιχείρηση, τότε ο αμειβόμενος με μισθό δικαιούται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και  προσαύξηση κατά 75% για όσα ωρομίσθια εργασθεί.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλές συμβάσεις έχουν παύσει να ισχύουν, αλλά και άλλες ενώ έχουν εκδοθεί δεν είναι υποχρεωτικό να τις ακολουθήσουν όλες οι εργοδότες του αντίστοιχου επαγγελματικού χώρου.

Πηγή: https://www.oenet.gr


Εκτύπωση   Email