Ασφάλιση ευθύνης στελεχών εταιρειών

Ασφάλιση ευθύνης στελεχών εταιρειών

Δίνεται το νόμιμο δικαίωμα σε όλους τους συναλλασόμενους με την εκάστοτε εταιρεία να εγείρουν απαιτήσεις, σε περίπτωση που λόγω λάθους ή αμέλειας θιχτούν ή αδικηθούν.


Τί συμβαίνει

Τα τελευταία χρόνια το ζήτημα περί ευθυνών των εταιρειών και κατ’ επέκταση των φυσικών προσώπων που τις εκπροσωπούν και λαμβάνουν αποφάσεις, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δίνεται λοιπόν το νόμιμο δικαίωμα σε όλους τους συναλλασόμενους με την εκάστοτε εταιρεία (πελάτες, προμηθευτές, δανειστές, εργαζόμενους, αρχές, ανταγωνιστές κλπ.), να εγείρουν απαιτήσεις, σε περίπτωση που λόγω λάθους ή αμέλειας θιχτούν ή αδικηθούν.

Ενδεικτικά:

1. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εγείρουν απαιτήσεις για: παράνομη απόλυση, παράβαση κανονισμών-ωραρίων, στέρηση προαγωγών, σεξουαλική παρενόχληση.

2. Οι μέτοχοι για: κακή διαχείριση των οικονομικών, σκόπιμες παραπλανήσεις, παραβιάσεις εταιρικού καταστατικού.

3. Οι προμηθευτές-ανταγωνιστές για: μη τήρηση των συμφωνιών-υποχρεώσεων, αθέμιτο ανταγωνισμό, παραποίηση οικονομικών στοιχείων, ηθική βλάβη.

Το ποσό της πιθανής επιδικασθείσας χρηματικής αποζημίωσης που προκύπτει, είναι συνήθως δυσθεώρητο.

Ποιούς βαραίνουν όμως τα ποσά της αποζημίωσης;

Εδώ έρχεται να απαντήσει ξεκάθαρα το νομικό πλαίσιο του αστικού κώδικα, τονίζοντας ότι πέρα από την εταιρική οντότητα, ευθύνεται επιπλέον και εις ολόκληρο το εκάστοτε φυσικό πρόσωπο (Στελέχη, Διευθυντές Τμημάτων, Δ.Σ.). Συνεπώς, κυρίαρχο μέλημά μας είναι να προστατέψουμε την προσωπική ζωή και περιουσία των ανθρώπων που λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά και την εξασφάλιση της ίδιας της εταιρείας.

Πραγματικές περιπτώσεις διεκδικήσεων

1. ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υπάλληλος μεταφορικής εταιρείας άσκησε αγωγή εναντίον αναπληρωτή διευθυντή για ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας, συνεπεία σεξουαλικής παρενόχλησης με αίτημα την καταβολή 50.000€.

2. ΑΓΩΓΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος & Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων κατέθεσε αγωγή εναντίον ανταγωνίστριας εταιρείας για παράβαση κανόνων ανταγωνισμού. Η ανταγωνίστρια θεώρησε ότι θίγεται και κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου, διεκδικώντας το ποσό του 1.000.000€.

3. ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μετά την εξαγορά της ασφαλισμένης εταιρείας, ο αγοραστής κινήθηκε νομικά εναντίον του προηγούμενου Διευθύνοντος Συμβούλου, κατηγορώντας τον ότι παρείχε ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και την εξαγορά της σε υψηλότερη τιμή, ζητώντας το ποσό των 2.000.000€.

Τί μπορούμε να κάνουμε

Μπορούμε να συνάψουμε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ώστε σε κάθε πιθανό πρόβλημα να καλυφθούμε ως προς:

1. Την επιδικασθείσα χρηματική αποζημίωση

2. Το χρηματικό ποσό συμβιβασμού της απαίτησης.

3. Τα έξοδα υπεράσπισης και ερευνών.

 

Αγγουρίδης Σπύρος
Οικονομολόγος- Ασφαλιστικός & Επενδυτικός Σύμβουλος

 


Εκτύπωση   Email