Αυξάνεται ή όχι η τιμή των τσιγάρων

Αυξάνεται ή όχι η τιμή των τσιγάρων;

Σύμφωνα με κύκλους της ΑΑΔΕ δεν τίθεται θέμα αύξησης της τιμής των τσιγάρων, καθώς όπως επισημαίνουν η σχετική Απόφαση στο ΦΕΚ αφορά μόνο τα λαθρεμπορεύματα.

Κατόπιν δημοσιευμάτων αναφορικά με την Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή, για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2019 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και προβλέπει την αύξηση της τιμής των τσιγάρων, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι τιμές της λιανικής πώλησης καθορίζονται ελεύθερα. Η μέση σταθμισμένη τιμή που καθορίζεται στην εν λόγω Απόφαση βγαίνει κάθε έτος και χρησιμοποιείται απλά ως βάση για να υπολογιστούν οι επιβαρύνσεις των τσιγάρων που κατάσχονται από τελωνειακές και άλλες διωκτικές αρχές, δηλαδή τα λαθρεμπορεύματα.

Πηγή: https://www.oenet.gr/

 


Εκτύπωση   Email