Αφορολόγητο μισθωτών  - συνταξιούχων και ηλεκτρονικές πληρωμές

Αφορολόγητο μισθωτών - συνταξιούχων και ηλεκτρονικές πληρωμές

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε Απόφαση, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται για ποιές δαπάνες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων

Με την Απόφαση καθορίζεται για ποιές δαπάνες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων
Σύμφωνα με την Απόφαση, για να διατηρηθεί η μείωση φόρου - αφορολόγητο μισθωτών και συνταξιούχων σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες, οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες, μέσω λογαριασμού (e-banking, e-wallet).

Το ελάχιστο ποσό των αγορών πάνω στις οποίες προσδιορίζεται το ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος καθορίζεται ως εξής

 

Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση με την παλαιότερη απόφαση σχετικά με τις δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που λαμβάνονται υπόψη, με κύριες Ομάδες, βέβαια, εκείνες των τροφίμων, ποτών, καπνού-τσιγάρων, διάφορων καταναλωτικών αγαθών, της υγείας κ.λ.π.

Με την σημερινή Απόφαση στις εξαιρέσεις προστίθενται οι φορολογούμενοι των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους το ποσό των 9.500 ευρώ, αλλά και οι υπήκοοι τρίτων χώρων που αιτούνται ή/ και λαμβάνουν διεθνή προστασία,

Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο.  Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της κλίμακας του άρθρου 1 της παρούσας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Οι διατάξεις της Απόφασης  ισχύουν για το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.

Πηγή: https://www.oenet.gr/


Εκτύπωση   Email