Άδειες οδήγησης: Κατατέθηκε σχέδιο νόμου - Όλες οι αλλαγές

Άδειες οδήγησης: Κατατέθηκε σχέδιο νόμου - Όλες οι αλλαγές

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε με σκοπό να μπει ένα τέλος στο αδιέξοδο της αναβολής των εξετάσεων

Πρόκειται για το σχέδιο νόμου «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις», με το οποίο το Υπουργείο Συγκοινωνιών ελπίζει να επιλύσει το πρόβλημα της παύσης της διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης, που έχει δημιουργηθεί εδώ και 4 περίπου μήνες.

Η όλη διαδικασία θα ελέγχεται από τους επιθεωρητές-ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών (ΣΕΕ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. Με το νομοσχέδιο καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των 40 μελών του Σώματος και κάθε τετράμηνο με ηλεκτρονική κλήρωση θα ορίζονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί εξεταστές. Πριν από κάθε εξέταση με κλήρωση θα προκύπτει το ζεύγος εξεταστή-υποψηφίου.

Κατά την πρακτική εξέταση ο υποψήφιος οδηγός εξετάζεται στην πορεία και στη συνέχεια, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί με επιτυχία, στις ειδικές δοκιμασίες - ελιγμοί. Και τα δυο αυτά στάδια διεξάγονται ακόμα και την ίδια ημέρα.

Ο δάσκαλος οδήγησης βγαίνει από το όχημα, καθώς απαγορεύεται η παρουσία του εντός του οχήματος κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Με Υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να πληρούν τα εκπαιδευτικά οχήματα, καθώς θα διαθέτουν διαδικτυακή σύνδεση με το κέντρο ελέγχου του υπουργείου, κάμερα με μικρόφωνο, που να καταγράφει το εσωτερικό του αυτοκινήτου

Προβλέπονται επίσης διοικητικές κυρώσεις σε εκπαιδευτές και υποψηφίους οδηγούς για παραβάσεις κατά τη διαδικασία ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συχνότητα υποτροπής.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 9 αναφέρεται ρητά το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο για τους τελέσαντες, πειθαρχικά αδικήματα, υπαλλήλους σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες των θεωρητικών εξετάσεων και των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, εξεταστών, αξιολογητών, εκπαιδευτών, και Σχολών Οδηγών. 

Για την επιβολή των κυρώσεων θα πρέπει να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

Οι παραβάσεις κατατάσσονται ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς τους στις εξής κατηγορίες: (α) πολύ σοβαρή παράβαση, (β) σοβαρή παράβαση και (γ) ελαφρά παράβαση και ορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται ανάλογα με την κατάταξη των παραβάσεων. 

Εδώ μπορείτε να δείτε την Αιτιολογική Έκθεση

Πηγή: https://www.oenet.gr/


 
 
 
 


Εκτύπωση   Email