55% των οφειλετών του Δημοσίου αδυνατεί να πληρώσει φόρους 500 ευρώ

55% των οφειλετών του Δημοσίου αδυνατεί να πληρώσει φόρους 500 ευρώ

2,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι δεν μπορούν να πληρώσουν φόρους ύψους 500 ευρώ. Είναι δηλαδή οι μισοί οφειλέτες του Δημοσίου που περιμένουν με αγωνία τη ρύθμιση των 120 δόσεων για να μπορέσουν να εξοφλήσουν τα χρέη τους στο ελληνικό δημόσιο, με δόσεις ύψους 25 ευρώ.  

Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής έδωσε έκθεση σύμφωνα με την οποία 1.570.000 φορολογούμενοι έχουν χρέη στην εφορία ύψους 500-10.000 ευρώ.

Είναι μόνον το 1% των οφειλετών (δηλαδή 4.514) οι οποίοι έχουν χρέη άνω των 100.000 ευρώ. Τα στοιχεία επίσης δείχνουν πως όσοι χρωστούν πάνω από 500 και μέχρι 10.000 ευρώ έχουν αρχίσει να μειώνονται, αλλά και πάλι, πρόκειται για σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 38%.

Πιο λεπτομερώς, η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δίνει τα εξής στοιχεία:

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2018:

-Οι φορολογούμενοι που έχουν χρέη πάνω από 100.000 ευρώ στη Φορολογική Διοίκηση ανέρχονται σε 42.897 δηλαδή στο 1,05% του συνόλου των οφειλετών. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2017 αυξήθηκαν κατά 5,83%.

-Οι φορολογούμενοι που χρωστούν από 10.001 έως 100.000 ευρώ είναι 256.821, δηλαδή το 6,32% του συνόλου. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν περισσότεροι κατά 3,1%.

-Οι φορολογούμενοι που χρωστούν στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι 500 ευρώ ανέρχονταν σε 2.219.151,  στο 54,6% δηλαδή του συνόλου των οφειλετών. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2017 αυξήθηκαν κατά 0,78%, που σημαίνει κατά 17.241 άτομα. Οι οφειλέτες αυτοί δεν απειλούνται με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, αλλά μόνο με κατασχέσεις σε εισοδήματα και υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων. Σημειώνουμε ότι το ποσό των 500 ευρώ είναι το όριο χρέους πάνω από το οποίο η Εφορία μπορεί να κατάσχει ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι τον περασμένο Νοέμβριο που έληγε η τελευταία δόση του φόρου εισοδήματος, αυξήθηκε το πλήθος των οφειλετών κατά 1.093 άτομα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο μειώθηκε κατά 113.016 και 135.722 οφειλέτες αντίστοιχα.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, διαμορφώθηκε στα 104,36 δισ. ευρώ. Ήταν δηλαδή αυξημένο κατά 4,44 δισ. σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2017 και κατά 1,27 δισ. σε σχέση με το τρίμηνο Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου του 2018.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού αποδίδει αυτήν την αύξηση στο γεγονός ότι κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2018 οι εισπράξεις και οι διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών (1,84 δισ. ευρώ) ήταν λιγότερες από τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν (3,11 δισ. ευρώ).

Πηγή Φωτογραφίας: https://neaselida.gr


Εκτύπωση   Email