Πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για Πανευρωπαϊκή Σύνταξη

Πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για Πανευρωπαϊκή Σύνταξη

Αλλάζουν όλα στην κοινωνική ασφάλιση. Το νέο Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (ΠΕΣΠ) θα επιτρέπει στους πολίτες να αποταμιεύουν χρήματα οπουδήποτε στην Ευρώπη, ώστε να έχουν πρόσβαση σε συμπληρωματική σύνταξη.

Το «πράσινο φως» για μια νέα κατηγορία συμπληρωματικής ατομικής σύνταξης άναψαν οι  Βρυξέλλες με το νέο Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (ΠΕΣΠ), ή Pan European Personal Pensions, που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στη δημόσια ασφάλιση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τα νεοσύστατα ΠΕΣΠ θα συμπληρώνουν τα κρατικά επαγγελματικά και εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα και θα επιτρέπουν στους πολίτες να αποταμιεύουν χρήματα οπουδήποτε στην Ευρώπη, ώστε να έχουν πρόσβαση σε συμπληρωματική σύνταξη.

Η αγορά ενός τέτοιου προϊόντος θα είναι εθελοντική και θα απευθύνεται στα άτομα (αποταμιευτές) που θέλουν να ενισχύσουν τις συνταξιοδοτικές τους απολαβές, ή επιθυμούν να λάβουν ένα επιπλέον εφάπαξ.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα ΠΕΣΠ θα έχουν τα ίδια τυποποιημένα χαρακτηριστικά σε οποιοδήποτε σημείο πωλούνται, θα προσφέρονται από ένα ευρύ φάσμα παρόχων κυρίως από ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, επενδυτικές εταιρείες και διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού.

Αποταμίευση- Ρευστοποίηση

Η πρόσφατη έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος  αναφέρει ότι στα ουσιώδη χαρακτηριστικά του ΠΕΣΠ περιλαμβάνονται η περιοδική αποταμίευση ενός ποσού σε έναν ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό με μειωμένη δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης, με σκοπό τη λήψη του συσσωρευμένου, κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης, κεφαλαίου είτε εφάπαξ είτε ως περιοδική σύνταξη.

 
Στην πιο απλή μορφή του, καλούμενη ως «Βασικό ΡΕΡΡ», θα αποτελεί προκαθορισμένη επιλογή και θα περιλαμβάνει προστασία του κεφαλαίου αποταμίευσης κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης.

Η προστασία κεφαλαίου θα μπορεί να διασφαλίζεται από τον παραγωγό είτε μέσω της παροχής άμεσης εγγύησης είτε μέσω της εφαρμογής κατάλληλης επενδυτικής στρατηγικής.

Στη βασική αυτή μορφή, η ετήσια χρέωση για τον παραγωγό δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 1% του εκάστοτε συσσωρευμένου κεφαλαίου.

Για τους περισσότερο απαιτητικούς αποταμιευτές οι παραγωγοί θα μπορούν να προσφέρουν μέχρι και 5 εναλλακτικές επενδυτικές στρατηγικές, οι οποίες θα σχεδιάζονται ώστε να ταιριάζουν σε διαφορετικά επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προφίλ.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που ο αποταμιευτής αλλάζει χώρα διαμονής, ο συνταξιοδοτικός λογαριασμός θα μπορεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της νέας χώρας.

Παράλληλα θα υπάρχουν αυξημένες δυνατότητες αλλαγής παρόχου (π.χ. ασφαλιστικής εταιρείας) σε περίπτωση που ο αποταμιευτής το επιθυμεί, χωρίς πρότερη καταγγελία της σύμβασης.

Πηγή: https://www.insider.gr

 
 


Εκτύπωση   Email