Να πως ο Ράμα θα περάσει τις μεγάλες περιουσίες της Αλβανίας στους πελάτες του

Να πως ο Ράμα θα περάσει τις μεγάλες περιουσίες της Αλβανίας στους πελάτες του

Ο Πρωθυπουργός Εντι Ράμα έχει ετοιμάσει ένα επικίνδυνο «σχήμα» για την χρήση των δημόσιων περιουσιών

 αποτέλεσμα του οποίου θα είναι η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα παράλια και στις υπόλοιπες δημόσιες περιουσίες της χώρας, προς όφελος των «πελατών» του και για άλλες επιχειρήσεις. Η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να συστήσει μία κρατική επιχείρηση επονομαζόμενη «Αλβανική Εταιρία Επενδύσεων», η οποία θα αναλάβει ως ιδιοκτήτρια  να διαχειρίζεται και να χρησιμοποιεί για επενδύσεις όλες τα δημόσια ακίνητα της χώρας.

Ο ιστότοπος Exit.al έχει αναλύσει το σχέδιο νόμου για την σύσταση αυτής της εταιρίας, που θα ονομάζεται «Αλβανική Εταιρία Επενδύσεων», που έχει προετοιμαστεί υπό πλήρη έλλειψη διαφάνειας και έχει δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, όπως απαιτεί ο Νόμος, χωρίς πολλή φασαρία για να μην προσελκύσει την προσοχή του κόσμου.

Αν και για προκάλυμμα ο νόμος αυτός είναι γεμάτος με λέξεις αόριστες περί «σκοπών κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας», οι πραγματικοί σκοποί δημιουργίας της εταιρίας αυτής γίνονται ξεκάθαροι στο άρθρο 2, όπου μεταξύ άλλων τονίζεται ότι: «η Εταιρία έχει αντικειμενικό σκοπό:

– την αποτελεσματική χρήση της δημόσιας περιουσίας.
– να δημιουργεί επενδύσεις κάνοντας χρήση κρατικών και / ή ιδιωτικών κεφαλαίων.»

Ο τεχνικός και γενικόλογος όρος «αποτελεσματική χρήση» σημαίνει, ότι θα δοθούν σε ιδιώτες για εκμετάλλευση ή θα δοθούν σε ιδιώτες για επενδύσεις. Ακριβώς αυτό επιβεβαιώνεται πιο κάτω με την έκφραση «…κάνοντας χρήση κρατικών και / ή ιδιωτικών κεφαλαίων» , που σημαίνει ότι, η εταιρία αυτή θα κάνει ένα προσχέδιο επένδυσης για μια δημόσια ιδιοκτησία, ας πούμε ένα συγκρότημα γκολφ κάπου στα παράλια, και η ίδια θα βάλει την γη και από τον ιδιώτη θα ζητήσει να εκτελέσει την επένδυση μοιράζοντας μεταξύ τους τις μετοχές στο γήπεδο του γκολφ, φυσικά σύμφωνα με την συνεννόηση των μερών (κρατική εταιρία – ιδιώτης).

Αυτό σημαίνει πως, μέσω της εταιρίας θα δίνεται η δυνατότητα ώστε τα ακίνητα και οι δημόσιες περιουσίες θα μεταβιβαστούν κατά κυριότητα στους ιδιώτες επενδυτές.

Αυτός ο σκοπός δεν αποκρύπτεται στην έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο που αναλύει ο ιστότοπος Exit.al. Φυσικά η Κυβέρνηση εκφραζόμενη γενικά κι αόριστα, ότι η Αλβανία έχει ανάγκη από επενδυτικά προγράμματα και ανάπτυξη, εκφράζει ανοιχτά τον σκοπό της ώστε οι ακίνητες περιουσίες του Δημοσίου να χρησιμοποιηθούν προς εξυπηρέτηση των ιδιωτών επενδυτών.

«Πολλά από αυτά τα σχέδια δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα χωρίς την σύμπραξη σε υπολογίσιμο ποσοστό και του Κράτους κατά την διαδικασία αδειοδότησης και παραχώρησης των περιουσιακών στοιχειών»

Αυτή η μεταβίβαση δημόσιας περιουσίας στους ιδιώτες επενδυτές ή η ντε φάκτο αρπαγή τους, θα γίνει χωρίς καμία επίβλεψη και παρακάμπτοντας κάθε νομική πρόβλεψη. Ο προτεινόμενος από την Κυβέρνηση νόμος εξαιρεί την Αλβανική Εταιρία Επενδύσεων από τους κανόνες δημόσιων διαγωνισμών και της δίνει πλήρη ανεξαρτησία για να αποφασίζει ποιες επενδύσεις και σχέδια θα αναλαμβάνει.

Το άρθρο 3, το οποίο ορίζει τις αρχές που πρέπει να καθορίζουν την δράση της Εταιρίας, στο σημείο Β’ ορίζει ότι ως πρώτη αρχή της δραστηριότητας της «την ανεξαρτησία στην λήψη αποφάσεων, στην λειτουργική εκτέλεση και πρόταση σχεδίων». Ενώ το άρθρο 12 εξαιρεί την Αλβανική Εταιρία Επενδύσεων από τους νόμους σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς:

«Η Εταιρία εξαιρείται από τους κανόνες περί δημόσιων διαγωνισμών. Οι διαδικασίες και οι κανόνες ξεχωριστού δημόσιου διαγωνισμού σύμφωνα με αυτό το σημείο, καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές των Διεθνών Ιδρυμάτων Οικονομικής Ανάπτυξης».

Αυτό σημαίνει ότι, οι διοικητές της Εταιρίας εκ των πραγμάτων και ντε φάκτο ο Πρωθυπουργός Ράμα θα αποφασίζει να χρησιμοποιήσει την δημόσια περιουσία για κάθε λογής επένδυση που αυτός θέλει χωρίς να εμποδίζεται ή να περιορίζεται από κανέναν και θα μπορεί να τις πραγματοποιεί με συνεργασία, συνιδιοκτησίας, παραχώρησης έργου ή συνεταιρισμού με οποιοδήποτε επιθυμεί, χωρίς καμία τυπική διαδικασία επιλογής και θα μπορεί να τις εκτελέσει με σχεδιαστές, κατασκευαστές και κάθε είδους εκτελεστή έργου που επιθυμεί αυτός.

 

Λόγου χάριν, ο Νόμος θα επιτρέπει στην Αλβανική Εταιρία Επενδύσεων, δηλαδή του Πρωθυπουργού Ράμα, να κάνει μια επένδυση π.χ. ένα συγκρότημα κατοικιών, ας πούμε στο Μπόρσι (χωρίο στον Δήμο Χιμάρας), και να αποφασίσει για αυτήν την επένδυση να μπεί σε συνεταιρισμό με όποιαδήποτε εταιρία θα θελήσει, ας πούμε «Μάνε» ή «Καστράτι» δίνοντας σε αυτήν την εταιρία οικόπεδα στην παραλία του Μπόρσι.

Ο νόμος αφήνει περιθώριο για ένα σενάριο ακόμα πιο επικίνδυνο. Ο νόμος επιτρέπει στην αλβανική Εταιρία Επενδύσεων να λαμβάνει δάνεια από οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό ίδρυμα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για έγκριση από κανέναν. Φυσικά ως εγγύηση για τα δάνεια, η Αλβανική Εταιρία Επενδύσεων είναι ελεύθερη να δίνει τις ακίνητες περιουσίες που θα έχει στην διαχείριση ή κυριότητα. Εάν η Εταιρία χάσει την ικανότητα να ξεπληρώσει τα δάνεια αυτά, κινδυνεύει να χάσει την εγγύηση, δηλαδή την δημόσια περιουσία.

Ας πάρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Αλβανική Εταιρία Επενδύσεων μπορεί να αποφασίσει να λάβει ένα δάνειο για να κατασκευάσει ένα αεροδρόμιο στον Αυλώνα, ας πούμε από την Τράπεζα ABI και να βάλει ως εγγύηση ένα μέρος της έκτασης γης στην παραλία του Αυλώνα. Εάν η επένδυση δεν ευδοκιμήσει και το αεροδρόμιο κοστίσει πιο ακριβά ή δεν αποδίδει κέρδη η επένδυση, η Εταιρία μπορεί να χάσει την ικανότητα να αποπληρώσει το δάνειο και η παραλία του Αυλώνα κατάσχεται από την ΑΒΙ Bank, η οποία βγάζει την έκταση της παραλίας προς πώληση (πλειστηριασμό) και την πωλεί σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν που ισχύει στην αγορά, ας πούμε στην «εταιρία φούσα Α.Ε.». Συνεπώς το Δημόσιο χάνει τα χρήματα της επένδυσης που απέτυχε, έχασε μία ακίνητη περιουσία στην παραλία ενώ ταυτόχρονα μία ιδιωτική εταιρία επωφελήθηκε σε πολύ χαμηλή τιμή την ακίνητη αυτή περιουσία στην παραλία του Αυλώνα.

Ο νόμος που προτάθηκε από την Κυβέρνηση κάνει δυνατό αυτό το επικίνδυνο σενάριο με νόμιμο τρόπο, ήτοι χωρίς να παραβιάζεται κανένας νόμος και χωρίς λογοδοσία ή δημόσια και ποινική ευθύνη. Μάλιστα δε όλες αυτές οι πράξεις μπορούν να γίνουν και σκόπιμα, οι διοικητές της «Εταιρίας» να αποφασίσουν να λάβουν ένα αποτυχημένο δάνειο ώστε εν τέλει να μεταβιβάσουν την δημόσια περιουσία στους ιδιώτες επενδυτές.

Τα σενάρια αυτά δεν είναι μόνο δυνατά θεωρητικά, αλλά με πιθανότητες να πραγματοποιηθούν. Αυτές οι εικασίες ενισχύονται από το γεγονός ότι η Εταιρία θα διοικείται και θα επιβλέπεται πρακτικά μόνο από τον Πρωθυπουργό με μία χούφτα ανθρώπων που εκπροσωπούν τον ιδιωτικό τομέα ή ενδιαφέροντα.

Το Ελεγκτικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το όργανο που διορίζει και ελέγχει τον Εκτελεστικό Διευθυντή της Εταιρίας και που λαμβάνει τις πιο σημαντικές αποφάσεις , συμπεριλαμβανομένων και τα επενδυτικά προγράμματα, ουσιαστικά ελέγχεται από εκπροσώπους ιδιώτες και όχι κρατικούς, ορίζεται ότι:

«Το Ελεγκτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη, ένα μέλος είναι εκπρόσωπος των κεντρικών ιδρυμάτων και τέσσερα είναι εκπρόσωποι από επιχηρήσεων και του ακαδημαϊκού τομέα»

Τα μέλη διορίζονται από τον ιδιοκτήτη της Εταιρίας, τυπικά από τον Υπουργό που είναι επιφορτισμένος για την Οικονομία, δηλαδή πρακτικά από τον Πρωθυπουργό.

Μάλιστα και η Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία δεν έχει εκτελεστικό ρόλο αλλά συμβουλευτικό, ομοίως αποτελείται από έναν μόνο κρατικό εκπρόσωπο και άλλους οκτώ εκπροσώπους ιδιώτες, δύο από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τρεις από τον επιχειρηματικό χώρο και τρεις από τον ακαδημαϊκό κόσμο, όπου δεν αποκλείονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Μπορεί να είναι εικασία, αλλά φαίνεται ότι με την Αλβανική Εταιρία Επενδύσεων ο Εντι Ράμα έφτιαξε την «εταιρία του», η οποία έχει στην ιδιοκτησία της τις μεγαλύτερες ακίνητες περιουσίες της χώρας. Τώρα ο Ράμα θα μπορεί να μπαίνει σε συμφωνίες ή ξεκάθαρα παζάρια με τους άλλους ολιγάρχες και όχι, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα, μέσω κρυφών παζαριών.

Με την «Εταιρία» ο Εντι Ράμα θα καταστεί ντε φάκτο ο μεγαλύτερος ολιγάρχης στην Αλβανία και ο μεγαλύτερος συνέταιρος όλων των υπόλοιπων ολιγαρχών.

Πρώτη δημοσίευση: odosdrachmis.gr

 

FacebookTwitterGoogle+EmailBloggerYahoo MailViberShare


Εκτύπωση   Email