Τσιγάρο

  • Αυξάνεται ή όχι η τιμή των τσιγάρων;

    Αυξάνεται ή όχι η τιμή των τσιγάρων

    Σύμφωνα με κύκλους της ΑΑΔΕ δεν τίθεται θέμα αύξησης της τιμής των τσιγάρων, καθώς όπως επισημαίνουν η σχετική Απόφαση στο ΦΕΚ αφορά μόνο τα λαθρεμπορεύματα.