Ασφάλεια

  • Με τα μάτια ενός νέου επαγγελματία

    Με τα μάτια ενός νέου επαγγελματία

    Ποιά είναι η κινητήρια δύναμη που ωθεί τον κάθε -σωστό- επαγγελματία να κυνηγήσει την δουλειά του και να προσφέρει μέσω αυτής στο κοινωνικό σύνολο; Και τί, τελικά σημαίνει «ασφάλεια»; Ο επιστημονικός μας συνεργάτης Σπύρος Αγγουρίδης μας εξηγεί και μας αναλύει τις σκέψεις του.

  • Ασφάλιση ευθύνης στελεχών εταιρειών

    Ασφάλιση ευθύνης στελεχών εταιρειών

    Δίνεται το νόμιμο δικαίωμα σε όλους τους συναλλασόμενους με την εκάστοτε εταιρεία να εγείρουν απαιτήσεις, σε περίπτωση που λόγω λάθους ή αμέλειας θιχτούν ή αδικηθούν.